Nhiều vi phạm

Kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT tại Tổng cục ĐBVN tháng 3/2017 đối với  19.945 phương tiện thuộc 3.163 đơn vị kinh doanh vận tải cho thấy: việc chấp hành quy định của Nhà nước và hướng dẫn của cơ quan chức năng về công tác quản lý, tổ chức kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong thời gian qua vẫn xảy ra nhiều vi phạm. Một số đơn vị kinh doanh không trực tiếp quản lý, điều hành phương tiện, mà khoán trực tiếp cho lái xe; không đảm bảo đầy đủ các điều kiện kinh doanh; bộ phận theo dõi an toàn giao thông (ATGT) không thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định; chưa thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung đăng ký, niêm yết chất lượng dịch vụ, giá cước; nhiều thiết bị giám sát hành trình chưa trích xuất dữ liệu lưu trữ; các đơn vị kinh doanh taxi chưa thực hiện nghiêm việc niêm yết giá cước, logo của hãng...