Hỗ trợ trực tuyến

Tin tức

Môi trường

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN 

Tại hội thảo “Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ môi trường tại Việt Nam do EU-Mutrap phối hợp với Viện chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại TP.HCM ngày 16-10, các chuyên gia cho biết, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ môi trường ngày càng gia tăng. Theo ông Lại Văn Mạnh, chuyên gia trong nước của EU-Mutrap, đầu tư FDI trong lĩnh vực hàng hóa môi trường có xu hướng tăng mạnh. Theo kết quả khảo sát thực hiện năm 2014, nếu như 2011 nguồn vốn đầu tư vào các dự án nước thải và chất thải rắn mới chỉ đạt khoảng 710 triệu USD thì đến năm 2013 đã đạt mức 1.285 triệu USD. Số DN FDI tham gia vào lĩnh vực này cũng tăng từ 5 doanh nghiệp (năm 2005) lên 37 doanh nghiệp vào năm 2012. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, kết quả kinh doanh của các DN FDI trong lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ môi trường tương đối khả quan. Các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam ngày càng nhận ra những lợi ích tiềm năng của việc đầu tư vào trong các lĩnh vực hàng hóa dịch vụ môi trường tại Việt Nam. Thực tế cũng cho thấy tăng trưởng kinh tế và phát triển công nghiệp đã tạo ra áp lực và hệ quả về môi trường ngày càng cao. Trong đó, lĩnh vực xử lí chất thải nước được tập trung nhiều nhất. “Dự báo nhu cầu về vốn cho bảo vệ môi trường của Việt Nam năm sau luôn tăng hơn năm trước. Dự kiến đến năm 2020 mức vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường ở Việt Nam sẽ ở mức khoảng trên 40.000 tỉ đồng”, ông Mạnh cho biết. Theo nhận định của các chuyên gia, môi trường pháp lý của Việt Nam và đầu tư trong các lĩnh vực hàng hóa dịch vụ môi trường đang có nhiều thuận lợi. Đầu tư vào hàng hóa dịch vụ môi trường thực sự được khuyến khích với các chính sách miễn, giảm đáng kể thuế nhập khẩu và phí sử dụng đất. - 

Môi trường

Môi trường

Môi trường

Môi trường

Môi trường

Môi trường